Aan de slag met PHP [deel 2]

Inleiding

In het vorige artikel hebben we al besproken wat PHP is, en hoe de basis eruit dient te zien. We gaan in dit artikel een stap verder aan geen aan de slag met variabelen.
Wat zijn variabelen? Variabelen houden (simpel gezegd) een waarde vast, of vertegenwoordigen een waarde. Klikt ingewikkeld? Nee hoor..Variabelen kunnen allerlei waarden bevatten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te zeggen dat de variabele ‘leeftijd25 is. Of ‘naam‘ is Pietje. Zo werkt het ook in PHP.

Om een variabele een waarde toe te kennen kun je het volgende doen $naam = 'Pietje';. Hierin zie je direct de volgende items:

 1. Een variabel dient, binnen PHP, te beginnen met een dollarteken ($).
 2. Na het $-teken volgt de naam van de variabel. Je bent hier vrij om zelf een naam te bedenken.
  Het is natuurlijk handig om dit op een gestructureerde wijze te doen. Gebruik bijvoorbeeld alleen Engelse termen en pas deze toe volgens het camelCase principe. De keuze ligt aan jou.
 3. De naam wordt opgevolgd door het ‘=’ teken.
  Verwar deze (later in deze artikelenreeks) niet met ‘==’. Dit is namelijk heel iets anders.
 4. Een waarde dient in veel gevallen tussen aanhalingstekens te staan.
  Wij gebruiken voor het gemak nu even enkele quotes. Je zult gedurende de reeks zien dat hier verschillende mogelijkheden zijn.

Als we nu weer het eindresultaat van deel 1 erbij pakken, hebben we de onderstaande code:

<?PHP
//Hier komt later je code
echo 'Hello world';
?>

We gaan deze nu verder bewerken. In dit voorbeeld willen we namelijk niet “Hello world” zien, maar “Hello Pietje”. Hierbij vervangen we Pietje door $naam.

Zoals we al eerder schreven kan dit door het volgende toe te passen:

<?PHP
$name = 'Pietje';
echo 'Hello '.$name;
?>

Dit zal de volgende output geven:

Hello Pietje

Als het goed is vallen je nu de volgende dingen op aan deze code:

 1. De opmerking is weg.
 2. De variabele heet niet meer ‘$naam‘ maar ‘$name‘. Dit hebben we gedaan omdat wijzelf het liefst programmeren met Engelse termen.
  Dit is (nogmaals) volledig je eigen keuze.
 3. We hebben niet simpelweg ‘world’ vervangen door ‘$name‘ maar allerlei tekens ingevoegd.

Laten we het hebben over die laatste opmerking.

Het is niet netjes om variabelen direct in de tekst te plakken. Daarnaast kan je daarmee in de toekomst in de knoei komen als je bijvoorbeeld meerdere talen zou gaan gebruiken. We leren je daarom nu dus al aan om ‘netjes’ te programmeren.
Zoals je ziet is de spatie na ‘Hello’ in het tekstgedeelte gezet. Dit omdat de variabel geen spatie bevat. Mocht je hier geen spatie plaatsen, dan wordt de waarde van de variabel direct na de letter ‘O’ geplakt. Je krijgt dan (volgens het bovenstaande voorbeeld) ‘HelloPietje’. Dat is natuurlijk niet gewenst. Verder zie je dat een puntje tussen de quote en de variabel staat. Dit is om aan te geven dat er iets nieuws aankomt. Als laatste wordt de regel (zoals altijd in PHP) afgesloten met een puntkomma (;).

Als we nu, in het bovenstaande voorbeeld, ‘Pietje‘ vervangen door ‘Henk‘, krijgen we natuurlijk onderstaande output:

Hello Henk

Uiteraard is dit geen nette zin. Er mist bijvoorbeeld nog een stukje tekst na de naam, en een leesteken aan het einde van de zin. Om dat voor elkaar te krijgen doen we het volgende:

<?PHP
$name = 'Pietje';
echo 'Hello '.$name.', hoe gaat het?';
?>

Zoals je wellicht kunt raden zal dit de tekst “Hallo Pietje, hoe gaat het?” geven als output.

Rekenen met variabelen

Naast tekst invoegen in een string of output kunnen we ook rekenen met variabelen. Zo kun je bijvoorbeeld de prijs van een product en het aantal producten als 2 variabelen nemen en daar een keer som op uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande formule:

totaalprijs = aantal x productprijs

Dit betekent voor PHP dat je met de volgende code aan de slag gaat:

<?PHP
$aantal = 5;
$productprijs = 100;

$totaalprijs = $aantal * $productprijs;

echo $totaalprijs;
?>

Het uitvoeren van dit script zal, zoals je wellicht kunt raden, als output 500 geven.

Waarom staan hier geen aanhalingstekens om de getallen?
De opgegeven variabelen dienen geïnterpreteerd te worden als getallen (integers). Om dit duidelijk te maken is goed om hier geen aanhalingstekens omheen te plaatsen.

Uiteraard kun je dit voor 1001 doeleinden gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het bekende winkelwagentje van webshops. Later in deze reeks zullen we weer inzoomen op variabelen en op welke manier je met deze kunt rekenen.